§ 454 Muutos Tredun Virtain toimipisteen tiloja koskevaan vuokrasopimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3520/02.07.03/2015

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on vuokrannut 18.1.2013 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä (y-tunnus 2695630-1) Virroilla osoitteessa Sipiläntie 1 sijaitsevan oppilaitoskiinteistön tilat pinta-alaltaan 3 974 m²  Tampereen seudun ammattiopiston Tredun käyttöön. Sittemmin alkuperäiseen vuokrasopimukseen on osapuolten kesken sovittu muutoksia: käyttäjämuutosten yhteydessä 27.11.2015 vuokratilojen pinta-alaksi sovittiin 2 031 m². Virtain kaupungin lukiotoiminnan siirryttyä tiloihin pinta-alaksi sovittiin 1 446 m², jonka mukaista vuokraa perittiin 1.8.2016 alkaen. Toimintojen muuttuessa uudeksi pinta-alaksi sovittiin 1427,1 m², jonka mukaista vuokraa alettiin periä 1.8.2017 alkaen.

Toimintamuutosten takia vuokratiloissa on tehty erillisinvestointi ja tilojen pinta-ala on määritelty jälleen uudelleen. Tiloihin on tehty koulutusalojen tarpeista johtuvia muutoksia ja tiloihin on asennettu kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmät sekä paloilmoitinjärjestelmä. Tästä syystä alkuperäiseen vuokrasopimukseen on osapuolten kesken neuvoteltu seuraavat muutokset:

1) Muutos vuokrattuun pinta-alaan
Alkuperäisen vuokrasopimuksen mukainen vuokrattu pinta-ala on 3 974 m². Toimintojen muuttuessa uudeksi pinta-alaksi sovitaan 1 414,04 m²,  jonka mukaista vuokraa peritään 1.1.2018 alkaen.

2) Muutos vuokran määrään
Pinta-alan muuttuessa ja kohteeseen tehdyn erillisinvestoinnin, 134 974,68 euroa, vuoksi uusi pääomavuokra 1.1.2018 alkaen on 4 464,93 euroa  kuukaudessa ja siihen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muutoin noudatetaan alkuperäisen vuokrasopimuksen ehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen kaupungin välillä 18.1.2013 allekirjoitetun Tredun Virtain toimipisteen Sipiläntie 1:ssä sijaitsevia tiloja koskevan vuokrasopimuksen muutos hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere