§ 260 Muutos päätökseen koskien asuntotontin 837-327-7690-1 (Vuores) vuokraamista

Lataa  Kuuntele 

TRE:172/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 13.1.2020 § 46 on tontti 837-327-7690-1 päätetty vuokrata Suomen Kiinteistökehittäjät Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Vuokrasopimusta ei ole allekirjoitettu.

Suomen Kiinteistökehittäjät Oy on 24.2.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt päätöksen muuttamista siten, että tontti vuokrataan Suomen Kiinteistökehittäjät Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

Kiinteistöjohtajan 13.1.2020 § 46 tekemää päätöstä tulisi muuttaa siten, että tontin vuokralainen on Suomen Kiinteistökehittäjät Oy perustettavien yhtiöiden lukuun päätöksen jäädessä muilta osin sellaisenaan voimaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Kiinteistöjohtajan 13.1.2020, §:ssä 46 tekemää tontin 837-327-7690-1 vuokrauspäätöstä muutetaan kuulumaan siten, että tontti vuokrataan Suomen Kiinteistökehittäjät Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun päätöksen jäädessä muilta osin sellaisenaan voimaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere