§ 363 Muutos päätökseen koskien liiketilan vuokraamista Stiodel Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:764/02.07.03/2018

Päätöspäivämäärä

30.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on kiinteistöjohtajan 13.2.2018 päätöksellä § 155 vuokranut Stiodel Oy:ltä os. Hammareninkatu 8 sen toisesta kerroksesta 1.1.2018 alkaen yhteensä 415 m2:n suuruiset tilat kaupungin palvelutoimintojen käyttöön.

Vuokrauspäätöksen jälkeen vuokranantaja ja Tampereen kaupunki on uudelleen neuvotellut käytettävien tilojen määrästä ja uusi tilatarve on kyseisten tilojen osalta pienempi, 350,5 m2. Neliömäärän pienentyminen vaikuttaa suoraan alentavasti vuokran määrään. Uusi vuokran määrä on 4 627,00 euroa, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24%). Päätöksen § 155 mukainen vuokran määrä oli 5 443,05 euroa ja kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Neuvotellun neliömuutoksen myötä päätös tulisi muuttaa koskemaan 350,5 m2:n pinta-alaa 415 m2:n sijasta. Muilta osin vuokrauspäätös säilyisi muuttumattomana. Neliömuutoksen ja vuokran pienentämisen lisäksi ei ole neuvoteltu muita muutoksia vuokrasopimukseen. Muutokset on neuvoteltu alkamaan vuokrasuhteen alusta 1.1.2018.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Kiinteistöjohtajan 13.2.2018 §:ssä 155 tekemä päätös koskien tilavuokrausta Stiodel Oy:ltä muutetaan siten, että tilan pinta-ala on 350,5 m2. Muutoksen myötä uusi vuokra on 4 627,00 euroa ja kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Muilta osin vuokrauspäätös säilyy muuttumattomana.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere