§ 316 Muutos päätökseen koskien tontin 837-121-382-119 vuokra-ajan jatkamista

Lataa  Kuuntele 

TRE:770/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

20.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 6.2.2020 § 200 päättänyt, että********* vuokratun tontin 837-121-382-119 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 -30.4.2070 ja että tontin 837-121-382-119 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 209,58 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 4.118,00 euroa).

Päätöksenteon jälkeen on kiinteistötoimelle esitetty asiakirjat, joiden mukaan vuokraoikeus kuuluu nyt *********a tämän vuoksi 6.2.2020, §:ssä 200 tehty päätös tulisi nyt muuttaa kuulumaan seuraavasti:

*********on ollut vuokrattuna tontti 837-121-382-119 alun perin toukokuun 1. päivänä 1970 alkaneeseen vuokrasopimukseen  Maanmittauslaitoksessa 12.1.2015 kirjatun vuokraoikeuden siirron perusteella sekä kiinteistötoimelle esitettyjen asiakirjojen perusteella.

Tontin 837-121-382-119  pinta-ala on 729 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 292 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2019 oli 383,04 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2020. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-121-382-119 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 4.118,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 209,58 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Kiinteistöjohtajan 6.2.2020 §:ssä 200 tekemä päätös muutetaan kuulumaan seuraavasti:

********* vuokratun tontin 837-121-382-119 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 -30.4.2070.

Tontin 837-121-382-119 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 209,58 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 4.118,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere