§ 290 Muutos päätökseen koskien tontin 837-123-551-83 vuokra-ajan jatkamista

Lataa  Kuuntele 

TRE:7920/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan 13.1.2020 § 56 tekemän päätöksen perusteella on ********* vuokratun tontin 837- 123- 551-83 vuokrasuhdetta jatkettu uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020- 30.4.2070. Tontin 837- 123- 551- 83 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 1.5.2020 alkaen 179, 87 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.534, 00 euroa). Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Päätöksenteon jälkeen on kiinteistötoimelle esitetty asiakirja, jonka mukaan vuokraoikeus on siirtynyt*********, ja tämän vuoksi 13.1.2020, §:ssa 56 tehty päätös tulisi nyt muuttaa kuulumaan seuraavasti.

********* on ollut vuokrattuna tontti  837-123-551-83 alun perin kesäkuun 1. päivänä 1970 alkaneen vuokrasopimuksen ja kiinteistötoimelle esitetyn asiakirjan perusteella.

Tontin 837-123-551-83 pinta-ala on 772 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 232 m². Tontin vuosivuokra vuonna 2019 oli 430,00 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2020. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-123-551-83 voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.534,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 179,87 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Kiinteistöjohtajan 13.1.2020 § 56 tekemä päätös muutetaan kuulumaan seuraavasti:

********* vuokratun tontin 837-123-551-83 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 -30.4.2070.

Tontin 837-123-551-83 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 179,87 vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.534,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere