§ 119 Muutos päätökseen koskien tontin 837-124-560-1 vuokra-ajan jatkamista

Lataa  Kuuntele 

TRE:124/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

28.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 15.1.2019 §:ssä 35 päättänyt, että ********* vuokratun tontin 837-124-560-1 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019-30.4.2069 ja että 1.5.2019 alkaen tontin 837-124-560-1 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 149,10 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 2.903,00 euroa).

Päätöksenteon jälkeen on selvinnyt, että ********* jonka vuoksi em. päätöstä tulisi nyt muuttaa. 

Päätös

Kiinteistöjohtajan 15.1.2019 §:ssä 35 tekemä päätös muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*********vuokratun tontin 837-124-560-1 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019–30.4.2069.

Tontin 837-124-560-1 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 149,10 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 2.903,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere