§ 249 Muutos päätökseen koskien tontin 837-223-2217-13 vuokra-ajan jatkamista

Lataa  Kuuntele 

TRE:8327/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja  on 25.2.2019, §:ssä 229 päättänyt, että ********* vuokratun tontin 837-223-2217-13 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 15.6.2019 - 14.6.2069. Päätöksenteon jälkeen on selvinnyt, että yksi kuolinpesän osakkaista,*********on jäänyt kirjaamatta päätökseen, jonka vuoksi ko. päätöstä tulisi nyt muuttaa. 

Tontin 837-223-2217-13 pinta-ala on 800 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 180 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 371,80 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 14.6.2019. Vuokramies on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-223-2217-13 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2.300,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 118,13 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 14.6.2069 asti.

Päätös

Kiinteistöjohtajan 25.2.2019 §:ssä 229 tekemä päätös muutetaan kuulumaan seuraavasti.

********* vuokratun tontin 837-223-2217-13 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 15.6.2019–14.6.2069.

Tontin 837-223-2217-13 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 15.6.2019 alkaen 118,13 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 2.300,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere