§ 337 Muutos päätökseen koskien tontin 837-301-724-170 vuokra-ajan jatkamista

Lataa  Kuuntele 

TRE:337/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

17.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 15.1.2019 §:ssä 68 päättänyt, että *********vuokratun tontin 837-301-724-170 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019–30.4.2069. Päätöksenteon jälkeen on selvinnyt, että vuokraoikeuksien osuudet ovat seuraavasti: *********

Tontin 837-301-724-170 pinta-ala on 1299 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 276 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 399,36 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2019. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-301-724-170 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.607,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 185,26 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2069 asti.

Päätös

Kiinteistöjohtajan päätös 15.1.2019 §:ssä 68 tekemä päätös muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*********vuokratun tontin 837-301-724-170 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019–30.4.2069.

Tontin 837-301-724-170 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 185,26 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.607,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere