§ 649 Muutos yhteisjärjestelysopimukseen koskien tontteja 837-263-2479-19-26

Lataa  Kuuntele 

TRE:6009/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

30.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-263-2479-25 ja -26. Tontti 25 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Lielahden Aamu, Asunto Oy Tampereen Lielahden Onni, Asunto Oy Tampereen Lielahden Helmi ja Asunto Oy Tampereen Lielahden Lempi- nimisille yhtiöille. Tontti 26 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Lielahden Helmi, Asunto Oy Tampereen Lielahden Valo ja Kiinteistö Oy Tampereen Lielahden Tuuli- nimisille yhtiöille. Tontin 837-263-2479-19 omistaa Asunto Oy Tampereen Lielahden Aamu- niminen yhtiö. Tontin 837-263-2479-20 omistaa Asunto Oy Tampereen Lielahden Helmi- niminen yhtiö. Tontin 837-263-2479-21 omistaa Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto- niminen yhtiö ja tontti on vuokrattu Asunto Oy Tampereen Lielahden Valo- nimiselle yhtiölle. Tontin 837-263-2479-22 omistaa Kiinteistö Oy Tampereen Lielahden Tuuli- niminen yhtiö. Tontin 837-263-2479-23 omistaa Asunto Oy Tampereen Lielahden Lempi-niminen yhtiö. Tontin 837-263-2479-24 omistaa Sijoitusyhtiö Jenna & Juliet Oy- niminen yhtiö ja tontti on vuokrattu Asunto Oy Tampereen Lielahden Onni- nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen tarkennuksen, millä täsmennetään 10.9.2018/31.10.2018 ja 20.8.2019/23.8.2019/26.8.2019/29.10.2019 allekirjoitettua yhteisjärjestelysopimusta.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-263-2479-25 ja -26 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-263-2479-19,-20,-21,-22,-23,-24,-25 ja -26 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimuksen muutokseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere