§ 455 Muutos Tredun Pirkkalan toimipisteen vuokrasopimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7588/02.07.03/2017

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki (Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtaja Petri Mölsän päätös 26.10.2017 § 252) on vuokrannut Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä Pirkkalassa osoitteessa Myötätuuli 71 sijaitsevan oppilaitoskiinteistön tilat pinta-alaltaan noin 5 332,5 htm2 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella Tampereen seudun ammattiopisto Tredun käyttöön 1.6.2017 alkaen. Vuokrasopimus jatkuu ensimmäisen vuokrakauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 24 kuukauden irtisanomisajalla, mikäli vuokrasopimuksen päättymisestä ei ilmoiteta toiselle osapuolelle 24 kuukautta ennen ensimmäisen vuokrakauden päättymistä eli viimeistään 1.6.2035. Vuokra määräytyy siten, että investoinnissa sidotulle pääomalle lasketaan 6 %:n pääomatuotto. Vuokra on 50 172 euroa kuukaudessa, johon lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron määrä. Pääomavuokraan sisältyy 80 % asematason rakentamiskustannuksista. Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa vuokranantajalle tontin vuokraa samansuuruisena kuin maanomistaja on laskuttanut sitä vuokranantajalta. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa elinkustannusindeksiin (1950:10 = 100) sidottua vuokran määrää ensimmäisen vuokrakauden jälkeen.

Vuokralainen vastaa kustannuksellaan vuokrakohteen ylläpidosta. Käyttäjän tarpeista toteutettavat tai erikseen sovittavat investoinnit tehdään vuokravaikutteisina pääomittamalla ne vuokraan erikseen sovitulla, investoinnin vaikutusaikaan sidotulla poistoajalla.

Vuokrakohteessa on tehty 32 903,00 euron erillisinvestointi, jolla rahoitettiin alueelle tehty sorapintainen lisäparkkipaikka-alue. Tämän vuoksi tilojen pääomavuokra on määritelty uudelleen ja osapuolten kesken on sovittu seuraavasta muutoksesta 21.10.2017 allekirjoitettuun vuokrasopimukseen:

1) Muutos vuokran määrään
Kohteeseen tehdyn erillisinvestoinnin, 32 903,00 euroa, vuoksi kohteen uusi kokonaispääomavuokra 1.1.2018 alkaen on 50 340,26 euroa kuukaudessa ja siihen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muutoin noudatetaan alkuperäisen vuokrasopimuksen ehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen kaupungin välillä 21.10.2017 allekirjoitetun, Tredun Pirkkalan toimipisteen Myötätuuli 7:ssä sijaitsevia tiloja koskeva vuokrasopimuksen muutos hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere