§ 629 Näsijärvi-nimisen hinaajan hylyn siirtäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5933/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

30.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Pölkkylä-nimisen vesialueen 837-601-2-272 Näsijärvessä. Tällä vesialueella, lähellä Pölkkylänniemeä, sijaitsee Näsijärvi-nimisen hinaajan hylky noin kahden metrin syvyydessä. Alus on rakennettu vuonna 1878 ja se palveli aikanaan tukkienlauttojen hinaajana. Hinaajan koneisto ja muut käyttökelpoiset osat on purettu, jonka jälkeen se hylättiin järven pohjaan Pölkkylänniemen läheisyyteen.

Järvenpohjassa oleva hylky on inventoitu muinaismuistokohteeksi ja sille on annettu muinaismuistotunnus 2137. Hylky on kaivettu esiin arkeologisin menetelmin kesällä 2019. Alus on todettu olevan noin 25 metriä pitkä ja viisi metriä leveä. Nykyinen sijainti ei turvaa muinaismuistokohteeksi luokitetun hylyn säilyvyyttä ja se aiheuttaa haittaa vesialueen virkistyskäytölle, koska se sijaitsee vain kahden metrin syvyydessä. Meriarkeologisten selvitysten mukaan hylky olisi siirrettävissä syvemmälle. Selvityksen mukaan uusi sijoituspaikka hylyn säilymiselle olisi noin 530 metrin etäisyydellä nykyisestä paikasta. Tällä kohtaa vesisyvyys on 13 metriä. Asiantuntijoiden mukaan syvyys olisi riittävä eikä uudesta sijoituspaikasta olisi haittaa laivaliikenteelle ja hylky voisi toimia sukelluskohteena. Siirron myötä hylyn rooli muinaisjäännöskohteena turvataan. Siirron suorittamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue.

Päätös

Tampereen kaupunki vesialueen 837-601-2-272 omistajana antaa suostumuksen muinaiskohteeksi luokitellun hylyn siirtämiselle liitekartassa esitettyyn paikkaan n:o 2, jonka sijaintitiedot ovat 61°30,712` ja 23°42,650´.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere