§ 281 Niihaman vesihiihtokeskuksen tilalla 837-589-7-57 sijaitsevan vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2182/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Vesikiitäjät ry on anonut Niihamassa sijaitsevan noin 3740 m2:n suuruisen vesihiihtourheilukeskuksen alueen 31.3.2019 päättynyttä vuokrasopimusta jatkettavaksi. Vuokra-alue kuuluu Tampereen kaupungin Takahuhdin kylän tilaan Hinttala RN:o 7:57. Alue on ollut vuokrattuna yhdistykselle vesihiihtourheilua palvelevaksi alueeksi alun perin 27.4.1994 tehdyn vuokrasopimuksen perusteella. Viimeksi alueen vuosivuokra on ollut 120,00 euroa.

Kiinteistötoimen mielestä vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaneen jatkaa 1.4.2019–31.3.2029.

Sopimuksen jatkamisen yhteydessä vuokraa tulisi tarkistaa. Lisäksi alueesta on peritty vuosittain kiinteää vuokraa, tulisi vuokra sitoa elinkustannusindeksiin ja alueelle vahvistaa 1.4.2019 alkaen perusvuokra.

 Ottaen huomioon alueen sijainnin, käyttötarkoituksen yms. hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan noin 3740 m²:n suuruisen alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 448,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 23,00 euroa vuodessa.

Vuokrasopimuksen kohta "Vuokra" tulisi muuttaa kuulumaan seuraavasti:

Huhtikuun 1. päivästä 2019 alkaen vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) siten, että perusindeksinä pidetään indeksilukua sata (100) ja tätä vastaavana perusvuokrana kaksikymmentäkolme ja 00/100 (23,00) euroa vuodessa. Kunkin kalenterivuoden tarkistettu vuokra saadaan kertomalla perusvuokra luvulla, mikä saadaan jakamalla tarkistusindeksi perusindeksillä 100. Tarkistusindeksi on edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi. (Tämän hetkinen vuosivuokra on 448,00 euroa).

Lisäksi vuokrasopimukseen tulisi lisätä seuraava kohta:

Kauppi-Niihaman alueella ollaan parhaillaan laatimassa alueen kokonaissuunnitelmaa. Mikäli suunnitelma vaatii vuokrasopimuksen muuttamista, on vuokranantajalla siihen oikeus.

Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Päätös

Tampereen Vesikiitäjät ry:lle Takahuhdin kylän tilasta Hinttala RN:o 7:57 vesihiihtourheilualueeksi vuokratun noin 3740 m²:n suruisen alueen 31.3.2019 päättyvää vuokra-aikaa jatketaan 1.4.2019–31.3.2029.

Alueelle vahvistetaan 1.4.2019 alkaen elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 23,00 euroa vuodessa.

Vuokrasopimuksen kohta "Vuokra" muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Huhtikuun 1. päivästä 2019 alkaen vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) siten, että perusindeksinä pidetään indeksilukua sata (100) ja tätä vastaavana perusvuokrana kaksikymmentäkolme ja 00/100 (23,00) euroa vuodessa. Kunkin kalenterivuoden tarkistettu vuokra saadaan kertomalla perusvuokra luvulla, mikä saadaan jakamalla tarkistusindeksi perusindeksillä 100. Tarkistusindeksi on edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi. (Tämän hetkinen vuosivuokra on 448,00 euroa).

Lisäksi vuokrasopimuksen lisätään seuraava kohta:

Kauppi-Niihaman alueella ollaan parhaillaan laatimassa alueen kokonaissuunnitelmaa. Mikäli suunnitelma vaatii vuokrasopimuksen muuttamista, on vuokranantajalla siihen oikeus.

Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere