§ 232 Nokian kaupungin vuokrasopimuksen siirtäminen TREDU-Kiinteistöt Oy:lle osoitteessa Kankaantaankatu 4, Nokia

Lataa  Kuuntele 

TRE:1460/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

20.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (TREDU) aloitti toimintansa
1.1.2013, kun Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan
koulutuskonserni yhdistyivät. Samassa yhteydessä kaupungin
taseessa ja Tredun käytössä olleet kiinteistöt siirtyivät
TREDU-Kiinteistöt Oy:n omistukseen. TREDU-Kiinteistöt Oy
vuokrasi kiinteistöt Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle,
joka edelleen vuokrasi kohteet kaupungin sisäisen vuokrausmallin
mukaisesti Tredulle. Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöityessä
vuokrasopimukset siirtyivät Kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka –palveluryhmään.

Konsernihallinnon johtoryhmä on linjannut 20.5.2019, että
on tarve suoraviivaistaa ja yksinkertaistaa vuokrauskäytäntöä
ja saada selkeämpi, joustavampi ja käyttäjää paremmin palveleva
vuokraus- ja ylläpitosopimuksen toimintamalli. Tarkoituksena on,
että jatkossa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä
jäisi pois vuokrausprosessista ja Tredu olisi suorassa
sopimussuhteessa TREDU-Kiinteistöt Oy kanssa.

Tampereen kaupungilla oleva vuokrasopimus, jolla Tredu Nokia
Kankaantaankadun toimipisteessä sijaitsevaa liikuntahallia on
vuokrattu Nokian kaupungin liikuntatoimen käyttöön siirretään
myös tämän muutoksen myötä TREDU-Kiinteistöt Oy:lle.
Vuokrasopimuksen 9. kohdan mukaan sopimus voidaan siirtää
kolmannelle osapuolelle vuokralaista enempää kuulematta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 25.10.2019 § 4 mukaisesti
asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen
ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään vuokrasopimuksen siirto Tampereen kaupungilta
TREDU-Kiinteistöt Oy:lle (y-tunnus 2605630-1) kohteessa
Tredu Nokia (Kankaantaankatu 4, Nokia). Sopimus koskee Nokian
kaupungille (y-tunnus 0205717-4) liikuntatoimen käyttöön
vuokrattua Tredu Kankaantaankadun toimipisteen liikuntahallia.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere