§ 111 Olkahisen päiväkodin siirtokelpoisen väistötilan vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:785/02.07.03/2021

Päätöspäivämäärä

16.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Anni Andrejeff, 040 630 9358, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki (Y-tunnus 0211675-2) on vuokrannut Parmaco Oy:ltä (Y-tunnus 2465039-0) Olkahisen päiväkodin väistötilaksi siirtokelpoisen päiväkotirakennuksen. Parmaco Oy on siirtänyt vuokrakohteen omistusoikeuden ja vuokrasopimuksen mukaiset vuokralleantajan oikeudet Handelsbanken Rahoitus Oyj:lle (Y-tunnus 0112308-8). Siirto koskee vähimmäisvuokra-aikaa. Vuokrasopimuksen mukainen vähimmäisvuokra-aika on voimassa ajalla 1.9.2018 - 31.8.2021. Jos vuokrasopimus jatkuu vähimmäisvuokra-ajan jälkeen, Parmaco Oy jatkaa vuokranantajana, mikäli Handelsbanken Rahoitus Oyj ei rahoita jatkovuokraamista. Vuokra-aika ja vuokrasopimuksen voimassaolo jatkuu vähimmäisvuokra-ajan jälkeen 12 kuukautta kerrallaan, kunnes jompikumpi sopijapuoli irtisanoo sopimuksen kuusi kuukautta ennen kuluvan vuokrasopimuskauden päättymistä. 

Rakennus sijaitsee Olkahisen koulun kentällä osoitteessa Jenseninkatu 3. Päiväkoti tarvitsee väistötilan vuoden 2022 helmikuun loppuun, kunnes toiminta muuttaa perusparannettuun päiväkotiin. 

Vuokrasopimusta jatketaan vuokrasopimuksen lisälehdellä ajalle 1.9.2021 - 28.2.2022.

Vuokran suuruus on tällä hetkellä 22 943,87 euroa kuukaudessa. Vuokran suuruus optiovuokra-ajalla 1.9.2021 alkaen on 9 000,00 euroa kuukaudessa. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Handelsbanken Rahoitus Oyj on vahvistanut, että Parmaco Oy voi sopia vuokrakohteen jatkovuokrauksesta edellyttäen, että kohde on siirtynyt Parmaco Oy:n omistukseen ennen jatkovuokrakauden alkua.

Muut vuokrasopimuksen ehdot pysyvät ennallaan.  

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään lisälehti Parmaco Oy:n (vuokranantaja) ja Tampereen kaupungin (vuokralainen) väliseen vuokrasopimukseen koskien Olkahisen päiväkodin siirtokelpoisen päiväkotirakennuksen vuokraamista. Lisälehdellä jatketaan vuokrasopimusta vähimmäisvuokra-ajan 1.9.2018 - 31.8.2021 jälkeen optiovuokra-ajalla 1.9.2021 - 28.2.2022. Optioajan vuokran suuruus on 9 000,00 euroa kuukaudessa. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muut alkuperäisen vuokrasopimuksen ehdot säilyvät ennallaan.

Sopimus sitoo vuokranantajaa heti, ja vuokralaista sitten, kun asiaa koskeva viranhaltijapäätös on saanut lainvoiman.  

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere