§ 291 Omakotitontin 837-224-7426-5 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2500/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteerit Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777 tai Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 15.4.2016, § 149 vahvistanut tontin Haukiluoma-7426-5 vuokraehdot.

Kiinteistöjohtaja on päätöksellään 4.12.2018, §:ssä 743 valinnut tontin Haukiluoma-7426-5 vuokralaiseksi *********, joka on 29.3.2019 lähettämällään kirjeellä pyytänyt vuokrauspäätöksen ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä.

Päätös

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Haukiluoma-7426-5, 50 vuoden ajaksi (1.4.2019 - 31.3.2069). Tämän hetkinen vuosivuokra on 1 749,30 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 89,80 euroa).

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta alennetaan perittävää tontinvuokraa 50 %:lla ensimmäisen viiden vuoden ajalta rakennuksen käyttöönottotarkastusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Muutoin vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere