§ 591 Omakotitontin 837-230-3517-15 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5844/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

5.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vs. kiinteistöjohtajan päätöksellä 10.11.2016 § 202 vuokratun tontin 837-230-3517-15 maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 8.12.2016. Tontti on vuokrattu ajalle 1.10.2016 - 30.9.2066. Vuokrasopimuksen kohdan 2. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 30.9.2019. Tontin vuokraajan anomuksesta rakentamisvelvoiteaikaa on kiinteistöjohtajan päätöksellä 626 § 27.9.2019 jatkettu 30.9.2020 saakka.

Tontin vuokraaja on lähettämällään anomuksella pyytänyt vielä jatkoa rakentamisvelvoiteajalle. Rakennus on valmistumaisillaan, mutta käyttöönottotarkastusta ei vielä ole tehty. Anomuksesta jatkoaikaa voidaan myöntää enintään kaksi kertaa enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen. 

Päätös

Tontin 837-230-3517-15 maanvuokrasopimuksen mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 30.9.2021 saakka.

Maanvuokrasopimuksen kohdan 18. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 30.9.2021 mennessä, ei rakentamisvelvoiteajalle enää myönnetä jatkoa ja sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere