§ 498 Omakotitontin 837-327-7704-1 varaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7228/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

18.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 8.11.2018, §:ssä 709 on valittu mm. Vuoreksen tonteille vuokralaiset. Varsinaisen vuokralaisen luovuttua tontista Vuores-7704-1 tarjottiin tonttia varamiehinä olleille *********, joka ilmoittivat halukkuutensa tontin varaamiseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

 

Päätös

********* varataan tontti Vuores-7704-1. Varausaika on 17.6.2019 - 30.9.2019. Varausajalta peritään vuokraa 500 euroa.

Viimeistään varausajan päättyessä tehdään vuokrattavasta tontista vuokrauspäätös ja pitkäaikainen maanvuokrasopimus.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere