§ 162 Omakotitontin 837-327-7705-2 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:824/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontin 837-327-7705-2 kauppakirja on allekirjoitettu 10.1.2017. Kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 10.1.2020.

Tontin omistajat ovat puhelimitse sekä 28.1.2020 lähettämällään anomuksella pyytäneet rakentamisvelvoiteajalle jatkoa 30.4.2020 saakka. Talon rakentaminen on viimeistelyvaiheessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7705-2 kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 30.4.2020 saakka.

Kauppakirjan kohdan nro 6. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 30.4.2020 mennessä, tulee tontin omistajien hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere