§ 621 Omakotitontin 837-327-7708-2 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5954/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

27.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vs. kiinteistöjohtajan päätöksellä 28.9.2016 § 52 vuokratun tontin Vuores-7708-2 maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 7.10.2016. Tontti on vuokrattu ajalle 1.10.2016 - 30.9.2066. Vuokrasopimuksen kohdan 2. mukainen rakentamisvelvoite umpeutuu 30.9.2019.

Tontin vuokraajat ovat lähettäneet 25.9.2019 anomuksen rakentamisvelvoiteajan jatkamiseksi. Talon rakentaminen etenee ja kohteen valmiusaste on noin 68 %.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

 

Päätös

Tontin 837-327-7708-2 maanvuokrasopimuksen mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 30.9.2020 saakka.

Maanvuokrasopimuksen kohdan 18. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 30.9.2020 mennessä, tulee tontin vuokraajien hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere