§ 564 Omakotitontin 837-327-7708-2 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5954/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

24.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vs. kiinteistöjohtajan päätöksellä 28.9.2016 § 52 vuokratun tontin Vuores-7708-2 maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 7.10.2016. Tontti  on vuokrattu ajalle 1.10.2016 - 30.9.2066. Vuokrasopimuksen kohdan 2. mukainen rakentamisvelvoiteaika on umpeutunut 30.9.2019. Tontin vuokraajien anomuksesta kiinteistöjohtaja myönsi päätöksellään 27.9.2019 § 621 jatkoa rakentamisajalle 30.9.2020 saakka. Anomuksesta jatkoaikaa rakentamiselle voidaan myöntää enintään kaksi kertaa enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu.

Tontin vuokraajat ovat 22.9.2020 lähettämällään anomukseksella pyytäneet jatkoaikaa rakentamisvelvoiteajalle vielä toiseksi vuodeksi. Rakentaminen on edennyt ja rakennuksen valmiusaste on noin 91 %.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7708-2 maanvuokrasopimuksen mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 30.9.2021 saakka.

Maanvuokrasopimuksen kohdan 18. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 30.9.2021 mennessä, ei rakentamisvelvoiteajalle enää myönnetä jatkoa ja sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere