§ 710 Omakotitontin 837-327-7708-4 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7029/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin 837-327-7708-4 kauppakirja on allekirjoitettu 18.1.2017. Kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukainen rakentamisvelvoiteaika on päättynyt 18.1.2020. Tontin omistajan anomuksesta rakentamisvelvoiteaikaa on kiinteistöjohtajan päätöksellä 24.2.2020 § 238 jatkettu 18.1.2021 saakka.

Tontin omistaja on 23.11.2020 lähettämällään anomuksella pyytänyt lisäaikaa rakentamiselle. Kohteen valmiusaste on noin 90 %. 

Jatkoa rakentamisajalle voidaan myöntää anomuksesta enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu.

Asunto - ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7708-4 kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 18.1.2022 saakka.

Kauppakirjan kohdan 6. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 18.1.2022 mennessä,  ei rakentamisvelvoiteajalle enää myönnetä jatkoa ja sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere