§ 625 Omakotitontin 837-327-7713-1 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1870/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

22.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontin 837-327-7713-1 kauppakirja on allekirjoitettu 25.11.2016. Kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 25.11.2019.

Kiinteistöjohtaja on tontin omistajien pyynnöstä myöntänyt päätöksellään 11.3.2020 §  257 jatkoa rakentamisvelvoiteajalle 25.11.2020 saakka. Tontin omistajat ovat 19.10.2020 lähettämällään anomuksella pyytäneet jatkoa rakentamisvelvoiteajalle vielä 25.11.2021 asti. Rakentaminen on edennyt, talon valmistuminen menee kuitenkin vuoden 2021 puolelle.

Rakentamisajalle voidaan myöntää jatkoa enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan, mikäli rakentaminen tontilla on aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7713-1 kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 25.11.2021 saakka. Sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 25.11.2021 mennessä, ei jatkoa rakentamisajalle enää myönnetä ja sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere