§ 308 Omakotitontin 837-327-7715-7 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3399/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

17.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 27.4.2016 § 205 myydyn tontin Vuores-7715-7 kauppakirja on allekirjoitettu 10.6.2016. Kauppakirjan kohdan nro 6. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 10.5.2019.

Tontin omistajat anoivat 7.5.2019 rakentamisvelvoiteajalle jatkoa ja kiinteistöjohtajan päätöksellä 8.5.2019 § 391 jatkoaikaa myönnettiin 10.6.2020 saakka.

Rakentaminen ei ole edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti ja omistajat ovat lähettäneet 6.4.2020 anomuksen rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta vielä 10.6.2020 alkaen vuodeksi eteenpäin. Tavoitteena edelleen on kuitenkin päästä muuttamaan vuoden 2020 aikana.

Rakentamisajalle voidaan myöntää jatkoa enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan, mikäli rakentaminen tontilla on aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7715-7 kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 10.6.2021 saakka.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 10.6.2021 mennessä, aloitetaan kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukainen sopimussakon perintä.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere