§ 391 Omakotitontin 837-327-7715-7 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3399/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

8.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 27.4.2016 § 205 myydyn tontin Vuores-7715-7 kauppakirja on allekirjoitettu 10.6.2016. Kauppakirjan kohdan 6. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutuu 10.6.2019.

Tontin omistajat ovat lähettäneet 7.5.2019 anomuksen rakentamisvelvoiteajan jatkamiseksi. Talon rakentaminen etenee ja kohteen valmiusaste on noin 80 %, tavoitteena valmistuminen vuoden 2019 aikana.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämisestä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7715-7 kauppakirjan 6. kohdan mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 10.6.2020 saakka.

Kauppakirjan kohdan 6. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 10.6.2020 mennessä, tulee tontin omistajien hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere