§ 609 Omakotitontin 837-327-7716-0001 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5691/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontin 837-327-7716-0001 kauppakirja on allekirjoitettu 6.10.2016. Kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutuu 5.10.2019.

Tontin omistajat ovat 11.9.2019 lähettämällään anomuksella pyytäneet rakentamisvelvoiteajalle jatkoa vuodeksi eteenpäin. Talon rakentaminen etenee ja kohteen valmiusaste on noin 73 %.

Asunto ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7716-0001 kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 5.10.2020 saakka. 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere