§ 551 Omakotitontin 837-327-7716-1 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5691/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

15.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontin 837-327-7716-1 kauppakirja on allekirjoitettu 6.10.2016. Kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 5.10.2019. Tontin omistajien anomuksesta kiinteistöjohtaja myönsi päätöksellään 16.9.2019 § 609 jatkoa rakentamisajalle 5.10.2020 saakka, rakentaminen oli aloitettu ja valmiusaste noin 75 %. Anomuksesta jatkoaikaa rakentamiselle voidaan myöntää enintään kaksi kertaa, enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu.

Tontin omistajat ovat 10.9.2020 lähettämällään anomuksella pyytäneet jatkoaikaa rakentamisvelvoiteajalle vielä toiseksi vuodeksi. Rakentaminen on edennyt mutta talo ei ole vielä valmis.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7716-1 kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 5.10.2021 saakka.

Sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu nyt myönnetyn rakentamisvelvoiteajan päättyessä 5.10.2021, ei rakentamisvelvoiteaikaa enää jatketa ja kauppakirjan ehdon nro 6. mukainen sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere