§ 158 Omakotitontin 837-327-7716-5 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:955/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontin 837-327-7716-5 kauppakirja on allekirjoitettu 12.1.2017. Kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 12.1.2020.

Tontin omistaja on puhelimitse sekä 2.2.2020 lähettämällään anomuksella pyytänyt rakentamisvelvoiteajalle jatkoa vuoden 2021 loppuun asti. Jatkoa rakentamisajalle voidaan myöntää enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan, mikäli rakentaminen tontilla on aloitettu. Tontilla 837-327-7716-5 rakentaminen on kaupungin edellyttämällä tavalla aloitettu 20.12.2019.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7716-5 kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 12.1.2021 saakka.

Kauppakirjan kohdan nro 6. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 12.1.2021 mennessä, tulee tontin omistajan hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere