§ 711 Omakotitontin 837-327-7716-5 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7046/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin 837-327-7716-5 kauppakirja on allekirjoitettu 12.1.2017. Kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 12.1.2020. Tontin omistajan anomuksesta rakentamisvelvoiteaikaa on kiinteistöjohtajan päätöksellä 5.2.2020 § 158 jatkettu 12.1.2021 saakka.

Tontin omistaja on 24.11.2020 lähettämällään anomuksella pyytänyt vielä vuoden, eli 12.1.2022 saakka, lisäaikaa rakentamiselle. Kohteen valmiusaste on noin 50 %.

Jatkoa rakentamisajalle voidaan anomuksesta myöntää enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-327-7716-5 kauppakirjan sopimusehdon nro 6. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 12.1.2022 saakka.

Kauppakirjan kohdan 6. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 12.1.2022 mennessä, ei rakentamisvelvoiteajalle enää myönnetä jatkoa ja sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere