§ 296 Omakotitontin 837-327-7731-2 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2093/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

1.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 18.10.2019 § 654 vahvistanut tontin Vuores-7731-2 luovutusehdot. Tontti on kiinteistöjohtajan päätöksellä 16.12.2019 § 749 varattu *********ajaksi 16.12.2019 - 30.9.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Tontti Vuores-7731-2 myydään *********64.600 euron kauppahinnalla.

Varausajalta perittyä 800 euron varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnasta. Tontin ostajilta peritään 840 euron suuruiset tontin lohkomiskustannukset.

Mikäli tontille toteutettavan talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta, palautetaan maksetusta kauppahinnasta 6.460 euroa rakennuksen käyttöönottotarkastuksen jälkeen.

Ostaja on asuntokohtaisesti velvollinen allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan yhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Tontti Vuores-7731-2 on rakennettavissa 1.10.2020 alkaen, eikä tontilla saa aloittaa rakennustöitä ennen tätä. Muutoin kauppa tehdään tavanmukaisin ehdoin.

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere