§ 291 Omakotitontin 837-327-7731-3 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7551/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

1.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin Vuores-7731-3 luovutusehdot on vahvistettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 18.10.2019 § 654.

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 3.12.2019 § 749 tontti on varattu ********* ajaksi 3.12.2019 - 30.9.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Tontti Vuores-7731-3 myydään*********68.100 euron kauppahinnalla.

Varausajalta perittyä 800 euron suuruista varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnasta. Tontin ostajalta peritään 840 euron suuruiset tontin lohkomiskustannukset.

Mikäli tontille toteutettavan rakennuksen E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta, palautetaan kauppahinnasta 6.810 euroa rakennuksen käyttöönottotarkastuksen jälkeen.

Ostaja on asuntokohtaisesti velvollinen allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan yhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Tontti Vuores-7731-3 on rakennettavissa 1.10.2020 alkaen, eikä tontilla saa aloittaa rakennustöitä ennen tätä. Muutoin kauppa tehdään tavanmukaisin ehdoin.

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere