§ 436 Omakotitontin 837-327-7732-10 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3755/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

9.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin Vuores-7732-10 luovutusehdot on vahvistettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 18.10.2019 § 654.

Kiinteistöjohtaja on 27.11.2019 § 739 hyväksynyt ostotarjouksen tontista Vuores-7732-10 ja tontti on samalla päätöksellä varattu ********* ajaksi 27.11.2019 - 30.9.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa. 

Päätös

Tontti 837-327-7732-10 myydään ********* 97.500 euron kauppahinnalla.

Varausajalta perittyä 800 euron suuruista varausmaksua ei hyvitetä tontin kauppahinnasta. Tontin ostajilta peritään 936 euron suuruiset tontin lohkomiskustannukset.

Ostaja on asuntokohtaisesti velvollinen allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Rakennushankkeesta tulee ennen rakennuslupavaihetta laatia tontinkäyttösuunnitelma, jonka Vuoreksen laaturyhmä hyväksyy varmistaen rakentamisen laatutason. Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin.

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere