§ 508 Omakotitontin 837-327-7732-3 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4672/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

18.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteerit Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777 tai Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 18.10.2019, § 654 vahvistanut tontin Vuores-7732-3 vuokraehdot.

Kiinteistöjohtaja on päätöksellään 16.12.2019, §:ssä 749 valinnut tontin Vuores-7732-3 vuokralaiseksi *********, joka on 12.8.2020 lähettämällään kirjeellä pyytänyt vuokrauspäätöksen ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Vuores-7732-3, 50 vuoden ajaksi (1.10.2020 - 30.9.2070). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2.191,17 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 111,34 euroa).

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta alennetaan perittävää tontinvuokraa 50 %:lla ensimmäisen viiden vuoden ajalta rakennuksen käyttöönottotarkastusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Vuokralaiset ovat asuntokohtaisesti velvollisia allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan yhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.  

Muutoin vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere