§ 408 Omakotitontin 837-327-7735-2 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3481/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

13.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 20.9.2018 § 636 vahvistanut tontin Vuores-7735-2 luovutusehdot. Tontti on ollut varattuna ********* kiinteistöjohtajan päätöksellä 8.2.2019 § 171 ajaksi 5.2.2019 - 31.5.2019.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

 

Päätös

Tontti Vuores-7735-2 myydään *********   50 500 euron kauppahinnalla.

Varausajalta perittyä 500 euron varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnasta. Tontin ostajalta peritään 924 euron suuruiset tontin lohkomiskustannukset.

Ostaja on asuntokohtaisesti velvollinen allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan yhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin      70 % vaaditusta määräystasosta, palautetaan maksetusta kauppahinnasta 5 050 euroa rakennuksen käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Muutoin kauppa tehdään tavanmukaisin ehdoin.

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

 

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere