§ 247 Omakotitontin 837-327-7735-6 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1540/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 20.9.2018 § 636 vahvistanut tontin Vuores-7735-6 luovutusehdot. Tontti on ollut varattuna ********* kiinteistöjohtajan päätöksellä 7.11.2018 § 706 ajaksi 7.11.2018 - 31.5.2019.

Päätös

Tontti Vuores-7735-6 myydään ********* 60 050 euron kauppahinnalla.

Varausajalta perittyä 500 euron varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnasta. Tontin ostajalta peritään 924 euron suuruiset tontin lohkomiskustannukset.

Ostaja on asuntokohtaisesti velvollinen allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan yhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut. Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin.

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere