§ 395 Omakotitontin 837-327-7737-1 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3480/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

13.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 20.9.2018, § 636 vahvistanut tontin Vuores-7737-1 vuokraehdot.

Kiinteistöjohtaja on päätöksellään 8.11.2018, §:ssä 709 valinnut tontin Vuores-7737-1 vuokralaisiksi ********* ovat 9.5.2019 lähettämällään kirjeellä pyytäneet vuokrauspäätöksen ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Vuores-7737-1, 50 vuoden ajaksi (1.5.2019 - 30.4.2069). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2 470,45 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 126,82 euroa).

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta alennetaan perittävää tontinvuokraa 50 %:lla ensimmäisen viiden vuoden ajalta rakennuksen käyttöönottotarkastusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Vuokralaiset ovat asuntokohtaisesti velvollisia allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan yhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.  

Muutoin vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere