§ 429 Omakotitontin 837-327-7738-11 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3521/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

20.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 20.9.2018 § 636 vahvistanut tontin Vuores-7738-11 luovutusehdot. Tontti on ollut varattuna ********* kiinteistöjohtajan päätöksellä 7.11.2018 § 706 ajaksi 7.11.2018 - 31.5.2019.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tontti Vuores-7738-11 myydään 81 100 euron kauppahinnalla *********.

Varausajalta perittyä 500 euron varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnasta. Tontin ostajalta peritään 935,55 euron suuruiset tontin lohkomiskustannukset.

Ostaja on asuntokohtaisesti velvollinen allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan yhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut. Muutoin kauppa tehdään tavanmukaisin ehdoin.

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere