§ 810 Omakotitontin 837-32-7803-19 varaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5086/10.00.03/2023

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttösihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 25.10.2023, §:ssä 782 on valittu mm. Ojalan tonteille vuokralaiset. Varsinaisen vuokralaisen luovuttua tontista Ojala-7803-19 tarjottiin tonttia varasijalla olleille Sami ja Tuija Maalalle, jotka ilmoittivat halukkuutensa tontin varaamiseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Sami Karim Maalalle ja Tuija Hellevi Maalalle varataan tontti Ojala-7803-19. Varausaika on 16.11.2023 – 31.8.2024. Varausajalta peritään vuokraa 800 euroa.

Viimeistään varausajan päättyessä tehdään vuokrattavasta tontista vuokrauspäätös ja pitkäaikainen maanvuokrasopimus.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm