§ 289 Omakotitontin 837-37-5601-35 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2110/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

30.3.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin Linnainmaa-5601-35 luovutusehdot on vahvistettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 18.10.2019 § 654.

Kiinteistöjohtaja on 27.11.2019 § 739 hyväksynyt ostotarjouksen tontista Linnainmaa-5601-35 ja tontti on samalla päätöksellä varattu *********ajaksi 27.11.2019 - 31.5.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun on kyse maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Tontti Linnainmaa-5601-35 myydään *********102.550 euron kauppahinnalla.

Varausajalta perittyä 800 euron varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnasta. Tontin ostajilta peritään 850,50 euron suuruiset tontin lohkomiskustannukset. Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin.

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere