§ 309 Omakotitontin 837-37-5724-3 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7390/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

22.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteerit Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777 tai Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 18.10.2019, § 654 vahvistanut tontin Linnainmaa-5724-3 vuokraehdot.

Kiinteistöjohtaja on päätöksellään 16.12.2019, §:ssä 749 valinnut tontin Linnainmaa-5724-3 vuokralaiseksi ********* joka on 26.11.2019 lähettämällään kirjeellä pyytänyt vuokrauspäätöksen ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Linnainmaa-5724-3, 50 vuoden ajaksi (1.6.2020 - 31.5.2070). Tämän hetkinen vuosivuokra on 3.087,40 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 156,88 euroa).

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta alennetaan perittävää tontinvuokraa 50 %:lla ensimmäisen viiden vuoden ajalta rakennuksen käyttöönottotarkastusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Muutoin vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere