§ 342 Omakotitontin 837-45-4622-2 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2799/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

24.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 28.9.2016 § 44 vahvistanut tontin Vehmainen-4622-2 luovutusehdot. Tontti on ollut varattuna ********* kiinteistöjohtajan päätöksellä 8.11.2018 § 709 ajaksi 8.11.2018 - 31.5.2019.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

 

Päätös

Tontti Vehmainen-4622-2 myydään ********* 48 600 euron kauppahinnalla.

Varausajalta perittyä 500 euron varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnasta. Tontin ostajilta peritään 810 euron suuruiset tontin lohkomiskustannukset.

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta, palautetaan maksetusta kauppahinnasta   4 860 euroa rakennuksen käyttöönottotarkastuksen jälkeen.

Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin.

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimivallan siirtopäätöksen mukaisesti tämän asian päättää kiinteistöjohtaja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere