§ 522 Omakotitontin 837-45-4623-6 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3563/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

1.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontin 837-45-4623-6 vuokrasopimus on allekirjoitettu 18.10.2017. Vuokrasopimuksen sopimusehdon nro 2. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 30.6.2020.

Tontin vuokraajat ovat lähettämällään anomuksella pyytäneet rakentamisvelvoiteajalle jatkoa.

Rakentamisajalle voidaan myöntää jatkoa enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-45-4623-6 vuokrasopimuksen sopimusehdon nro 2. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 30.6.2021 saakka.

Vuokrasopimuksen kohdan 18. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 30.6.2021 mennessä, tulee tontin vuokraajien hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere