§ 441 Omakotitontin 837-60-6187-6 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3968/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 10.9.2013, § 804 vahvistanut tontin Kaukajärvi-6187-6 vuokraehdot.

Kiinteistöjohtaja on päätöksellään 8.11.2018, §:ssä 709 valinnut tontin Kaukajärvi-6187-6 vuokralaisiksi *********, jotka ovat 31.5.2019 lähettämällään kirjeellä pyytäneet vuokrauspäätöksen ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

*********vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Kaukajärvi-6187-6, 50 vuoden ajaksi (1.6.2019 - 31.5.2069). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2 509,41 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 128,82 euroa). 

Muutoin vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere