§ 708 Omakotitontin 837-78-7305-8 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6445/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 1.2.2018 § 80 vuokratun tontin 837-78-7305-8 maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 11.4.2018. Vuokrasopimuksen sopimusehdon nro 2. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutuu 31.1.2021. 

Tontin vuokraaja on lähettämällään anomuksella pyytänyt rakentamisvelvoiteajalle jatkoa vuoden 2021 loppuun asti. Tontille on myönnetty rakennuslupa 9.9.2020 ja rakennustyöt ovat käynnissä. Arvioitu valmistuminen kesällä 2021.

Rakentamiselle voidaan myöntää jatkoa enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että rakennuslupa on olemassa ja rakentaminen aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvoillisuuden täyttämiseksi.

Päätös

Tontin 837-78-7305-8 vuokrasopimuksen sopimusehdon nro 2. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 31.12.2021 saakka.

Vuokrasopimuksen kohdan 18. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 31.12.2021 mennessä, tulee tontin vuokraajan hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere