§ 162 Omakotitontin 837-78-7309-10 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1697/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

8.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontin 837-78-7309-10 vuokrasopimus on allekirjoitettu 7.6.2018. Vuokrasopimuksen sopimusehdon 3.2 mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutuu 30.4.2021. 

Tontin vuokraaja on lähettämällään anomuksella pyytänyt rakentamisvelvoiteajalle jatkoa. Rakentamisajalle voidaan myöntää jatkoa enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että tontille on myönnetty rakennuslupa ja rakentaminen on aloitettu. Tontille on myönnetty rakennuslupa ja rakentaminen on aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-78-7309-10 vuokrasopimuksen sopimusehdon nro 3.2 mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 30.4.2022 saakka.

Vuokrasopimuksen kohdan 6.1 mukaista sopimussakkoa ei peritä. 

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 30.4.2022 mennessä, tulee tontin vuokraajan hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere