§ 157 Omakotitontin 837-78-7310-6 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1749/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

8.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontin 837-78-7310-6 vuokrasopimus on allekirjoitettu 10.2.2018. Vuokrasopimuksen sopimusehdon nro 2. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 31.1.2021. 

Tontin vuokraajat ovat lähettämällään anomuksella pyytäneet tontin rakentamisvelvoiteajalle jatkoa. Rakennuksen tämänhetkinen valmiusaste on noin 90 % ja talo valmistunee kevään 2021 aikana.

Rakentamiselle voidaan myöntää jatkoaikaa enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että tontille on myönnetty rakennuslupa ja rakentaminen tontilla on aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.11.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-78-7310-6 vuokrasopimuksen sopimusehdon nro 2. mukaiselle rakentamisveloitteelle myönnetään jatkoaikaa 31.1.2022 saakka.

Vuokrasopimuksen kohdan 18. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 31.1.2022 mennessä, tulee tontin vuokraajien hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere