§ 430 Omakotitontin 837-78-7311-2 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3786/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vs. kiinteistöjohtajan päätöksellä 10.8.2016, § 376 vuokratun tontin 837-78-7311-2 maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 14.9.2016. Maanvuokrasopimuksen ehdon 2. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutuu 31.7.2019.

Tontin vuokralaiset ovat lähettäneet 22.5.2019 anomuksen rakentamisvelvoiteajan jatkamiseksi. Talon rakentaminen etenee ja kohteen valmiusaste on noin 65 %.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämisestä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen. 
 

Päätös

Tontin 837-78-7311-2 maanvuokrasopimuksen kohdan 2. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 31.7.2020 saakka.

Vuokrasopimuksen kohdan 18. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 31.7.2020 mennessä, tulee tontin vuokralaisen hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere