§ 167 Omakotitontin 837-78-7330-5 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1736/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

10.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteerit Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777 tai Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 11.9.2020, § 543 vahvistanut tontin Hervantajärvi-7330-5 vuokraehdot.

Kiinteistöjohtaja on päätöksellään 10.11.2020, §:ssä 674 valinnut tontin Hervantajärvi-7330-5 vuokralaiseksi ********* joka 4.3.2021 lähettämällään kirjeellä pyytänyt vuokrauspäätöksen ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

*********vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Hervantajärvi-7330-5, 50 vuoden ajaksi (1.5.2021 - 30.4.2071). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2 407,29 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 121,95 euroa).

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta alennetaan perittävää tontinvuokraa 50 %:lla ensimmäisen viiden vuoden ajalta rakennuksen käyttöönottotarkastusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Muutoin vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere