§ 448 Omakotitontin 837-9-4977-3 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3840/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtaja on 5.4.2017 § 172 vahvistanut tontin Takahuhti-4977-3 luovutusehdot. Tontti on ollut varattuna ********* kiinteistöjohtajan päätöksellä 7.11.2018 § 706 ajaksi 7.11.2018 - 31.5.2019.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tontti Takahuhti-4977-3 myydään 151 300 euron kauppahinnalla *********

Varausajalta perittyä 500 euron varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnasta. Tontin ostajalta peritään 945 euron suuruiset tontin lohkomiskustannukset. Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin.

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere