§ 113 Osakeyhtiölain mukaisesta oikeudesta luopuminen koskien tontin 837-37-5728-1 vuokraamista 

Lataa  Kuuntele 

TRE:7145/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

22.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan 10.12.2020 § 736 tekemän päätöksen perusteella on tontti 837-37-5728-1 vuokrattu Leike Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.12.2020 - 30.11.2080

Verokonsultointi Pia Ojala Oy:stä, Pia Ojala Leike Oy:n asiamiehenä on 19.2.2021 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut Leike Oy:n luopuvan yhtiön perustamisesta ja pyytänyt, että vuokraoikeus kirjattaisiin Leike Oy:n nimiin.

Osakeyhtiölain 2 luvun 11 §:n mukaan sopimuksen rekisteröimättömän yhtiön kanssa tehnyt voi luopua sopimuksesta, mikäli yhtiötä ei perusteta.

Kaupunki ei tule käyttämään tätä oikeuttaan, joten sopimuksen mukaisen vuokraoikeuden voidaan katsoa kuuluvan Leike Oy:lle.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on luvan antamisesta kaupungin luovuttamien vielä rakentamattomien tonttien luovuttamiseksi edelleen.

Päätös

Kaupunki ei käytä osakeyhtiölain 2 luvun 11 §:n mukaista oikeuttaan luopua kiinteistöjohtajan 10.12.2020 § 736 tekemän päätöksen perusteella tehdystä maanvuokrasopimuksesta.

Sopimuksen mukainen vuokraoikeus kuuluu Leike Oy:lle.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere