§ 521 Osallistuminen Pellervon Taloustutkimus PTT ry:n tutkimukseen Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2020 ja 2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:4598/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen, puh. 050 571 2950, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 2.varahenkilö, asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, puh. 040 8007391, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pellervon taloustutkimus PTT ry:n Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2020 ja 2021-tutkimuksessa tarkastellaan Suomen asuntomarkkinoiden tilannetta sekä esitetään alueellinen ennuste vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen ja vuokrien kehitykselle vuosina 2020 ja 2021.Ennuste perustuu sekä kuvaileviin tarkasteluihin että ekonometriseen malliin, joiden avulla asuntojen hintoja ja vuokria suhteutetaan talouden perustekijöihin Suomen eri kaupungeissa.

Tutkimusraportti pitää sisällään myös rahoittajien kanssa erikseen kunakin vuonna sovittavan erityisteemaosion, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa asuntojen tarjontatekijöistä ja suomalaisten asuntomarkkinoiden toiminnasta yleisemminkin. Viime vuosina erityisteemoja ovat olleet muun muassa pienten asuntojen markkinat, rakentamisen alueellinen tasapaino sekä vuokra-asumisen yleistyminen.

Sopimusperiodilla julkaistaan kaksi raporttia. Ensimmäinen raportti julkaistaan tammikuussa 2020 ja toinen raportti tammikuussa 2021. Tutkimuksen rahoittajina ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Kuntarahoitus Oyj, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, Suomen kiinteistöliitto ry, Tampereen kaupunki ja Ympäristöministeriö. Jälkimmäisen raportin osalta sopimus on ehdollinen päärahoittajan (ympäristöministeriö) osallistumiselle jälkimmäisen raportin rahoittamiseen. Jos päärahoittaja vetäytyy hankkeesta ensimmäisen raportin jälkeen, myös muiden rahoittajien sitoumukset raukeavat jälkimmäisen raportin osalta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 94 400 euroa. Tampereen osuus on 4 200 euroa/raportti, yhteensä 8 400 euroa.

PTT ry on tehnyt vuodesta 2002 alkaen alueellisen asuntomarkkinaennusteen kerran vuodessa. Tampereen kaupunki on osallistunut PTT:n asuntomarkkinoiden kehitystä ennustaviin tutkimushankkeisiin vuodesta 2005 alkaen.

Hankkeen hyväksyjä määräytyy Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toímintasääntö § 18 mukaan.

Päätös

Tampereen kaupunki osallistuu Pellervon Taloustutkimus PTT ry:n tutkimukseen Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2020 ja 2021. Projektin ohjausryhmään nimetään jäseneksi erityisasiantuntija Kaisu Kammonen.Tutkimushankkeen kustannukset ovat yhteensä 4 200 euroa/raportti, yhteensä 8 400 euroa. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 135004 Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtajan 2.varahenkilö, asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä

Organisaatiotieto

Tampere